De toekomst van de sociale ziekteverzekering in Europa: 
solidariteit en verantwoordelijkheid herdefiniëren?
Internationale conferentie ter gelegenheid van de 50ste verjaardag 
van de Belgische wet op de verplichte ziekteverzekering
21 Maart 2014 - Hotel Bloom! Rue Royale 250, 1210 Brussel
| REIKWIJDTE & DOEL  | PROGRAMMA SPREKERS PRAKTISCHE INFORMATIE |

FR -  EN

 

 Podcasts en slides van de
presentaties : 
Zie programma
EN
 

 50 jaar RIZIV:
evenementen &
documentatie
NL - FR
 

 Volledige
programma
(PDF)
EN - FR - NL

 

  Programma

 

 

 8.30 – 9.00 Inschrijving en koffie

 9.00 – 9.30

Opening

Voorzitter: Willy Palm, Dissemination development Officer, European Observatory on Health Systems and Policies

Verwelkoming en inleiding 

Jo De Cock, Administrateur-generaal, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, België

De rol van de EU
Martin Seychell, Adjunct-directeur-generaal, DG Sanco, Europese Commissie 

 
 9.30 – 10.30 De sociale ziekteverzekering herdenken

Bismarck 2.0. Heeft gezondheidsbescherming een nieuw paradigma nodig?
Bruno Palier, CNRS Onderzoeksdirecteur, Centrum voor Europese studies, SciencesPo, Frankrijk
Presentation (EN)

Performantie van gezondheidszorgsystemen: wat zijn de sterktes en zwaktes van sociale ziekteverzekeringssystemen vanuit internationaal perspectief ?
Mark Pearson, Vicedirecteur tewerkstelling, arbeid en sociale zaken, Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
Presentation (EN)

 
 10.30 – 11.00  Koffiepauze 

 11.00 – 12.30 

Herdenken van de sociale ziekteverzekering: lessen voor België

Paneldiscussie 
Moderator: Ri De Ridder, Directeur-generaal, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, (RIZIV)

Jean Hermesse, Algemeen secretaris, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Florence Hut, Hoofdgeneesheer, CHU Brugmann
Jean Macq, Professor, UCL
Luc van Gorp, Voorzitter, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en departementshoofd gezondheidszorg (KHLim)
Ilse Weeghmans, Directeur, Vlaams Patiëntenplatform
Sara Willems, Professor (On)gelijkheid in de gezondheidszorg, UGent

 
 12.30 – 14.00 Lunch

 14.00 – 15.00

Naar een nieuw evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid 

Voorzitter: Rita Baeten, Senior beleidsanalist, OSE

Wat is billijk? Verantwoordelijkheid en solidariteit in de gezondheidszorg
 
Ignaas Devisch, Professor in ethiek, filosofie en medische filosofie, UGent, België
Presentation (EN)

Nieuwe patiëntenbehoeften aanpakken: van vrije keuze tot geïntegreerde zorg? 
Reinhard Busse, Professor en afdelingshoofd Health Care Management (Technische Universität Berlin, Duitsland) en co-afdelingshoofd Research Policy, (European Observatory on Health Systems and Policies)
Presentation (EN)

Zorgen inkopen voor solidariteit, kwaliteit en doeltreffendheid. Kunnen we het allemaal hebben?
Erik Schokkaert, Professor, Centrum voor Economische Studiën, KU Leuven, België
Presentation (EN)

 
 15.00 – 15.30 Koffiepauze

 15.30 – 17.00

Social health insurance in Europe: Quo vadis?

Paneldiscussie
Moderator: Josep Figueras, Directeur (European Observatory on Health Systems and Policies)

Jo De Cock, Administrateur-generaal, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Ulrike Elsner, CEO, Verbond van vervangingsfondsen (vdek), Duitsland
Patrick Jeurissen, Clustercoördinator strategie/kennis, Directie Macro-economische vraagstukken en arbeidsvoorwaardenbeleid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederland
Boris Kramberger, Hoofdadviseur, Instituut voor Ziekteverzekering (ZZZS), Slovenië
Josef Probst, Algemeen directeur, Hoofdverbond van socialezekerheidsinstellingen, Oostenrijk
Tanel Ross, Voorzitter van de Raad van Beheer, Ziekteverzekeringsfonds, Estland
Frédéric van Roekeghem, Algemeen directeur, Nationaal Ziekteverzekeringsfonds voor loontrekkenden, (CNAMTS), Frankrijk

 
 17.00 – 18.00  Receptie

Dit evenement wordt gefinancierd door het