Conferentie - 17 november 2017 -  Brussel

FR  |  EN |

Gezondheidszorgberoepen reguleren in Europees perspectief
PROGRAMMA  REIKWIJDTE & DOEL  |  SPREKERS  PRAKTISCHE INFORMATIE |  INSCHRIJVING |

   

 

Programma
PDF

Background document
Report of Policy Dialogue
(May 2017)

PDF

Foto's


  Programma

   

8.30 - 9.15 Registratie en koffie
9.15 - 10.30

  
 Openingssessie

Welkom en inleiding: Gezondheidszorgberoepen in BelgiŽ reguleren om de toegang tot en kwaliteit van de gezondheidszorg te garanderen
Tom Auwers
, Voorzitter van het directiecomitť, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, BelgiŽ†
Jo De Cock, Administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), BelgiŽ

Gezondheidswerkers in de EU reguleren en tegelijk vrij verkeer garanderen: regels en principes
Koen Lenaerts, Voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie en Professor Europees Recht aan de KU Leuven, BelgiŽ  (videoboodschap)
Video message  (Youtube)      Text (PDF)
 

Trends in de medische en gezondheidszorgberoepen in Europa
Gaetan Lafortune, Senior Health Economist, Gezondheidsafdeling OESO, Frankrijk
Abstract (PDF)      Slides (PDF)

Q & A
  
10.30 - 11.00 Koffiepauze
11.00 - 13.00

  
 Toegang tot gezondheidszorgberoepen reglementeren in Europees perspectief
 
Voorzitter: Pedro Facon, Directeur-generaal Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, BelgiŽ 

Planning van het aanbod van gezondheidszorgbeoefenaars in BelgiŽ: de nationale productie sturen en de internationale stromen beheren
Brigitte Velkeniers, Voorzitter Federale Planningscommissie Medisch Aanbod, BelgiŽ
Abstract (PDF)      Slides (PDF)

PotentiŽle obstakels voor het vrij verkeer van gezondheidszorgbeoefenaars
Kimberley van den Bergen
, Consultant gezondheid, Ecorys, Nederland
Study Extract (PDF)         Slides (PDF)

Paneldiscussie: Streven naar een evenwicht tussen beroepsmobiliteit en de behoefte aan planning voor de juiste aantallen en vaardigheden
 

Dit panel zal bespreken hoe nationale gezondheidsoverheden de juiste aantallen gezondheidszorgbeoefenaars met de juiste kwaliteiten kunnen garanderen om in de toekomstige behoeften van patiŽnten te voorzien, binnen een context van vrij verkeer. Enerzijds trekt de EU Richtlijn over beroepskwalificaties de krijtlijnen voor het regelen van de individuele toegang tot gezondheidszorgberoepen, anderzijds organiseren de EU-lidstaten nationale planningsmechanismen om de opleiding en het aanbod van gezondheidszorgbeoefenaars op hun grondgebied te sturen en te controleren. In welke mate kunnen deze maatregelen als gerechtvaardigd en proportioneel worden beschouwd? Wat kan en moet worden gedaan om de competenties en vaardigheden van gezondheidszorgbeoefenaars die in een andere lidstaat werden opgeleid na te gaan en te verzekeren?
 
Moderator:
Willy Palm, Senior Advisor, European Observatory on Health Systems and Policies, BelgiŽ
 
ē Michel Devriese, Past-President, Sociťtť de Mťdecine Dentaire vzw, BelgiŽ 
ē Kitty Mohan, President-Elect, European Junior Doctors, Verenigd Koninkrijk
ē Herwig Ostermann, Executive Director, Oostenrijks Instituut voor de Volksgezondheid, Oostenrijk
ē Brigitte Velkeniers, Voorzitter Federale Planningscommissie Medisch Aanbod, BelgiŽ 
ē Susan Williams, Senior International Manager, Royal College of Nursing, Verenigd Koninkrijk
ē Bernhard Zaglmayer, Desk Officer wetgeving en beleid, DG Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf, Europese Commissie
 

13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 16.00

  
 De kwaliteit van gezondheidszorgbeoefenaars reglementeren in Europees perspectief
  
Voorzitter: Jo De Cock, Administrateur-generaal, RIZIV, BelgiŽ

De kwaliteit van de gezondheidszorg in BelgiŽ monitoren, meten en handhaven: verleden, heden en toekomst
Tom Goffin, projectmanager voor de hervorming van de reglementering van gezondheidszorgberoepen, BelgiŽ
Abstract (PDF)    Slides (PDF)

Vaardigheden behouden en de geschiktheid om te praktiseren verzekeren in Europese landen
Martin Mc Kee, Professor Europese Volksgezondheid, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Verenigd Koninkrijk
Abstract (PDF)     Slides (PDF)

Paneldiscussie: Gezondheidszorgbeoefenaars of gezondheidsdiensten reglementeren? Hoe kwaliteit en patiŽntenveiligheid garanderen? 
 

Dit panel zal bespreken hoe regelgevingskaders voor kwaliteitsborging in de gezondheidszorg evolueren om rekening te houden met een gewijzigde context en nieuwe inzichten. Door de toegenomen aandacht voor multidisciplinariteit, teamwerk en patiŽntenfocus is er een andere aanpak nodig bij het definiŽren en verzekeren van kwaliteit en veiligheid. Hoe zou dit tot uiting moeten komen in de reglementering en/of de zorgcontractering in de publieke stelsels? In welke mate biedt Europese of internationale normalisatie van gezondheidszorgdiensten een oplossing voor deze uitdagingen?
 
Moder
ator: Bart Vanhercke, Directeur, Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE), BelgiŽ
 
ē Sarada Das, Adjunct secretaris-generaal, Vast Comitť van Europese artsen (CPME)
ē Janke de Groot, Programmaleider Kwaliteit en Organisatie van Care en Cure, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Nederland
ē Margareta Haelterman, Celhoofd Kwaliteit en patiŽntveiligheid, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, BelgiŽ
ē Martin Mc Kee, Professor Europese Volksgezondheid, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Verenigd Koninkrijk
ē Ayden Tajahmady, Adjunct-directeur van strategieŽn, onderzoek en statistieken, Nationaal Ziekteverzekeringsfonds (CNAMTS), Frankrijk
ē Bernhard Zaglmayer, Desk Officer wetgeving en beleid, DG Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf, Europese Commissie 
  
16.00 - 16.15
  
 Afsluiting
 
Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, BelgiŽ
Speech (PDF)
  
16.15 -17.00 Receptie
   

Foto's