Conferentie - 17 november 2017 -  Brussel

FR  |  EN |

Gezondheidszorgberoepen reguleren in Europees perspectief
PROGRAMMA  REIKWIJDTE & DOEL  |  SPREKERS  PRAKTISCHE INFORMATIE |  INSCHRIJVING |

   

 

Programma
PDF  Praktische informatie

   

Locatie:
Hotel Bloom!
Zaal Forum†
Koningsstraat 250†
1210 Brussel

 
Locatie

Talen:  Er zal worden voorzien in simultaanvertaling naar het Engels, Frans en Nederlands.

Contact:  OSE,  Renaud Smoes - Tel: +32 2 537 19 71 - smoes@ose.be

Organisatoren: 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)   Link
De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  Link
European Observatory on Health Systems and Policies  Link
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)   Link

Follow the debate on Twitter #healthprofEU

Informatie voor de Belgische zorgverstrekkers : een accrediteringsnummer is aangevraagd bij het RIZIV.

Deze conferentie wordt georganiseerd met de financiŽle steun van het RIZIV.