Conferentie - 17 november 2017 -  Brussel

FR  |  EN |

Gezondheidszorgberoepen reguleren in Europees perspectief
PROGRAMMA  REIKWIJDTE & DOEL  |  SPREKERS  PRAKTISCHE INFORMATIE |  INSCHRIJVING |

   

 

Programma
PDF  Reikwijdte & doel

   

   
De toegang tot en de uitoefening van gezondheidszorgberoepen worden in BelgiŽ sinds 1967 gereglementeerd door het koninklijk besluit nr. 78. In de loop der jaren geraakte dit wettelijke kader steeds meer verweven met voorschriften die de voorwaarden bepalen voor de terugbetaling van de geleverde zorg. Nu, na 50 jaar wordt de wetgeving herzien om de veranderende maatschappelijke behoeften, nieuwe benaderingen van de gezondheidszorg en nieuwe medische inzichten beter te weerspiegelen.

Het nieuwe Belgische wettelijke kader zal de patiŽnt meer centraal stellen, de juridische afbakening van verantwoordelijkheden tussen de gezondheidszorgberoepen herdefiniŽren en de onderliggende stelsels voor kwaliteitsverzekering herbekijken. Het dient zich ook aan te passen aan de gewijzigde institutionele realiteit, met bevoegdheden die gedeeld worden tussen diverse beleidsniveaus. Enerzijds hevelde de 6e Belgische staatshervorming belangrijke aspecten van de organisatie van en het toezicht op de gezondheidszorgberoepen over naar de deelstaten, anderzijds bepalen ook EU-regels in belangrijke mate de resterende beleidsruimte voor nationale regelgeving. De EU-richtlijn betreffende de beroepskwalificaties verleent gezondheidswerkers die in ťťn lidstaat zijn opgeleid het recht om hun beroep in elke andere lidstaat uit te oefenen. En hoewel de regulering van de gezondheidszorgberoepen een nationale bevoegdheid is, dient elke voorwaarde waaraan de erkenning van de uitoefening van het beroep is onderworpen, de principes van niet-discriminatie en proportionaliteit na te leven. Ten slotte kunnen ook internationale trends inzake normalisatie en accreditatie een invloed hebben op de beleidsvorming op dit domein.

Deze conferentie zal de ontwikkelingen en hervormingen in BelgiŽ in een breder Europees perspectief plaatsen. Ze zal de ervaringen van andere EU-lidstaten belichten en nagaan welke invloed de EU-integratie heeft op de organisatie en regulering van gezondheidszorgberoepen. Wij zullen meer bepaald de impact van de beroepsmobiliteit op het nationale beleid voor planning van het medisch aanbod bespreken en bekijken hoe lidstaten kwaliteit en patiŽntenveiligheid kunnen garanderen binnen de Europese en internationale context.