STAN PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO I TRENDY W DIALOGU SPOŁECZNYM
W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Dyskusja panelowa, Warszawa, 6 maja 2016, 11.00 13.30

Centrum Konferencyjne Zielna, Sala Wystawowa, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
 

WELFARE STATE AND INDUSTRIAL RELATIONS TRENDS
IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE

Round Table, Warsaw, 6 May 2016, 11.00 - 13.30

Zielna Conference Centre, room Wystawowa, ul. Zielna 37 00-108 Warsaw
 

 

 

Rejestracja Registration

  

This event is over

More information about the Prowelfare Research Project

 

    

 
 

 

 
 

 

 Seminarium odbywa się w ramach projektu PROWELFARE
 
In the framework of the PROWELFARE project

Przy wsparciu
With financial support of the