Woensdag 16 juni 2010
9-13u
 
Forumzaal vleva
Kortenberglaan 71
1000 Brussel

 

Seminarie :  

DE SOCIALPROFITSECTOR TUSSEN ALGEMEEN BELANG EN MARKT: TOEPASSING VAN DE EUROPESE INTERNE MARKT REGELS EN DE DIENSTENRICHTLIJN

     

Inschrijving

Gelieve voor 4 juni 2010 in te schrijven via de
vleva website :

 

 
 

Korte inhoud van de tussenkomsten...

 

Programma
(PDF Versie)
...

 

Programma :    
9.00u
Onthaal en koffie

9.30u
Het ‘Sociale Europa’: contradictio in terminis?  [...]
Bart Vanhercke, Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)

Sociale diensten in de Europese interne markt: sleutelbegrippen en valkuilen  [...]
Rita Baeten, Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)

Van Europa naar Vlaanderen: de impact van de dienstenrichtlijn op de Vlaamse zorgsector  [...]
Maarten Janssens, Instituut voor Sociaal Recht (K.U.Leuven) en Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

10.45u Pauze

11.15u
Door het oog van de naald of stilte voor de storm? Gevolgen voor de Vlaamse Sociale Economie  [...]
Koen Repriels, Vlaams Overleg Sociale Economie

De omzetting van de Dienstenrichtlijn op administratief niveau: de sector van de sociale economie
Vertegenwoordiger van het Departement Werk en Sociale Economie

De socialprofitsector tussen algemeen belang en markt: politieke krijtlijnen
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Panelgesprek met vragen en antwoorden 

12u45 Conclusies
Jos Sterckx, Kleis en Vlaams-Europees verbindingsagentschap

 

       
  Seminarie in het kader van het project “Nakende veranderingen in de sociale economie en welzijnssector. Stand van zaken en perspectieven bij de omzetting van de Europese dienstenrichtlijn”
 Met de steun van :