Woensdag 16 juni 2010
9-13u
 
Forumzaal vleva
Kortenberglaan 71
1000 Brussel

     

Inschrijving

Gelieve voor 4 juni 2010 in te schrijven via de
vleva website :

 

 

          

Programma
(PDF Versie)
...

          

 

Korte inhoud van de tussenkomsten :
 
Het ‘Sociale Europa’: contradictio in terminis? 
Bart Vanhercke, Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)

Europa... dat is toch de liberalisering van het spoor en de post, de oorzaak van de crisis en een reus op lemen voeten die de Griekse crisis niet de baas kan. Of is het meer dan dat? In deze inleiding wordt beknopt uiteengezet hoe Europa via verschillende beleidsinstrumenten (wetgeving, sociale dialoog, Structuurfondsen, beleidscoördinatie) ook een ‘sociaal’ beleid in de steigers zette, waaraan ook België zijn steentje heeft bijgedragen en dat een concrete impact heeft op ons leven en werk. De focus zal hierbij liggen op die aspecten die relevant zijn voor de socialprofitsector

> programma    

Sociale diensten in de Europese interne markt: sleutelbegrippen en valkuilen 
Rita Baeten, Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)

De richtlijn over diensten in de interne markt ging als een siddering door de sociale sector. Plots werd duidelijk dat sociale diensten geen eiland vormden dat afgesloten was van de toepassing van Europese interne marktregels. In deze uiteenzetting wordt duidelijk waarom de principes in verband met het vrij verkeer van diensten gevolgen hebben voor de sociale sector; wat de dienstenrichtlijn in deze sector kan betekenen; hoe de Europese regels in verband met staatssteun worden toegepast; en ten slotte wat de politieke inzet is van het debat over sociale diensten van algemeen belang.

> programma    

Van Europa naar Vlanderen: de impact van de dienstenrichtlijn op de Vlaamse zorgsector 
Maarten Janssens, Instituut voor Sociaal Recht (K.U.Leuven) en Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zelden heeft een Europees initiatief de publieke opinie zo sterk weten te beroeren als de dienstenrichtlijn. Eén van de kritieken was dat zij zorgdiensten zou behandelen als puur economische diensten. Mede door het politieke compromis over deze richtlijn is het een complex stukje regelgeving geworden waarvan de precieze impact op sommige sectoren niet meteen duidelijk is. Deze uiteenzetting staat eerst stil bij het toepassingsgebied van de richtlijn en de mogelijke uitzonderingen daarop waarvan zorgdiensten kunnen gebruik maken. Daarna worden de gevolgen voor de Vlaamse regelgeving onder de loep genomen.

> programma    

Door het oog van de naald of stilte voor de storm? Gevolgen voor de Vlaamse Sociale Economie 
Koen Repriels, Vlaams Overleg Sociale Economie

De sociale economie is een gevarieerde sector die in verschillende Europese landen verschillende vormen heeft aangenomen. Deze ondernemingen weken vrij initiatief los op de Europese interne markt en verhogen toegang tot diensten van algemeen belang. Zij versterken zo het Europese sociaal-economische model en zorgen voor lokale duurzame ontwikkeling. 
 
Toch blijf SE onbekend en onbemind in Europa. Zijn grote verscheidenheid en lange historiek zorgen voor conformiteitsproblemen met het Europese regelgevende kader. De regels van de interne markt zijn gemodelleerd op maat van een klassieke kapitalistische ondernemingen. Zij zorgen niet voor eerlijk speelveld waarin de ondernemingen uit de sociale economie zich naast andere ondernemingsvormen kunnen ontwikkelen. Nochtans erkent het Europees parlement in de resolutie Toïa van februari 2009 dat SE een effectief middel is bij de omzetting van de Europese beleidstrategieën. In deze uiteenzetting staan we stil bij de grootste knelpunten in de communautaire regelgeving. Daarna onderzoeken we mogelijke instrumenten die Europa aanlevert voor Vlaamse sociale economie ondernemingen. 

> programma    

       
  Seminarie in het kader van het project “Nakende veranderingen in de sociale economie en welzijnssector. Stand van zaken en perspectieven bij de omzetting van de Europese dienstenrichtlijn”
 Met de steun van :