Toegang tot gezondheidszorg in de EU: de trend is positief, maar de ongelijkheden hardnekkig

Baeten, R., Spasova, S. en Vanhercke, B. (2019)

in: Coene et al., Armoede en sociale uitsluiting, Jaarboek 2019. 28th edition, Acco Leuven/Den Haag, pp. 181-202.

Date de publication
2019
Cette publication est disponible en
néerlandais