De januskop van de Europese armoedebestrijding: sociaal beleid in tijden van crisis

in: Dierckx D., Coene J., Van Haarlem A., Raeymaeckers P., Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2013, Leuven/Den Haag: Acco.

Release date
2013
This publication is available in
Dutch