OSE
39 years of independent expertise in European social policy

Investeren in kansengroepen: het Europese beleid (deel 1)

Vanhercke B., Nicaise I. and Schepers W.

De Gids op Maatschappelijk Gebied, Maart, Jrg. 107 (2016) 3, pp. 22-28.

Release date
2016
This publication is available in
Dutch